Nadační fond Tesco pomůže s vybudováním zahrádky pro seniory

Díky projektu rozšíříme aktivizační činnosti

 

Důležitou součástí kvalitního života seniorů je jejich fyzická a psychická aktivita a jejich zájmy. Mnoho klientů charitního domova má velmi blízký vztah k přírodě a zahrádce, neboť v produktivním věku sami svoji zahrádku měli. Ve většině případů jim dnes jejich fyzické možnosti již nedovolí pěstovat rostliny a fyzicky pracovat na pozemku, a tak se této činnosti museli vzdát. 

Proto díky Nadačnímu fondu Tesco, který částkou 20.000,- Kč podpořil náš projekt „Zahrádka pro seniory“ pořídíme mobilní vyvýšené záhony, aby klienti opět mohli prožívat radost z vlastní vypěstované zeleniny a květin s vynaložením minimálního fyzického úsilí. Projekt  je zaměřen na zapojení částečně mobilních i invalidních klientů, včetně klientů na invalidním vozíku do aktivit spojených s pobytem venku a zahrádkaření. 

Na zahrádku se už těší Jana Machalová, která má v našem domově na starost aktivizaci klientů. „Většina klientů pochází z rodinných domů, u kterých měli své zahrádky. Na nich strávili mnoho času a zažili spoustu radosti. Teď jim takovou menší zahrádku budeme moci dopřáti i v našem domově. Společně jsme už něco málo pěstovali v truhlících, ale teď to bude mnohem lepší. Už se moc těšíme, až bude jaro.“  

Aktivizační činnost je pro klienty domova pro seniory velmi důležitá. Paní Jana vystudovala bakalářský obor Sociální politika a sociální práce. Paní Janu jsme poznali, když v rámci svého studia v našem domově vykonávala souvislou praxi. Bylo nepřehlédnutelné, jakou pozornost klientům věnovala jako studentka. Proto jsme moc rádi, že se podařilo s paní Machalovou navázat trvalou spolupráci. Činnostem se seniory se věnuje na plný úvazek a naplňuje ji. Pracuje s klienty jednak při společných aktivitách, ale také individuálně na jejich pokojích. „Při sestavování aktivit si uvědomuji jejich důležitosti pro naše klienty a snažím se najít takové činnosti, které jsou pro klienty zajímavé. Každý klient má možnost vyjádřit se k programu, říci, o co by měl zájem, co by ho zajímalo. Program nedodržuji zcela striktně. Postupuji individuálně, podle nálady klientů, podle počasí, podle přání. Vše je založeno na dobrovolnosti, snažím se klienty motivovat k využívání denních aktivit, ale nenaléhat," říká paní Jana.  

I její práci výrazně ovlivnila epidemie koronaviru: „Klienti postrádali své blízké i společná setkávání, která v určitou dobu nebyla možná. Snažila jsem se být jim co nejvíc na blízku a pomoct jim tu těžkou dobu překonat. Bylo to pro všechny velmi těžké období. Teď už se snad díky očkování blýská na lepší časy.“  

 

O programu „Vy rozhodujte, my pomáháme“  

Společnost Tesco spustila v září loňského roku 8. kolo oblíbeného grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáháme“ na podporu místních neziskových organizací. Přihlásilo se 598 projektů, což je jasným znamením, že komunitní programy a místní organizace potřebují nyní pomoc více než kdy jindy. Za normálních okolností by společnost Tesco zapojila své zákazníky do rozhodování o vítězných projektech, ale kvůli pandemii covid-19 bylo hlasování v obchodech, původně naplánované na prosinec, z bezpečnostních důvodů zrušeno. Neziskové organizace ale o svou podporu nepřijdou, Tesco mezi vybrané projekty po celé České republice rozdělí 5 400 000 Kč. 

Přihlášené projekty do 8. kola programu se nejčastěji zaměřují na pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, na vzdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých, na rodiny a jednotlivce v tíživé životní situaci a také na rozvoj komunitního života a okolního prostředí. Nově se do programu mohly přihlásit i organizace, jejichž činnost je negativně ovlivněna současnou pandemií vyvolanou onemocněním covid-19. Všechny přihlášené projekty hodnotila komise odborného garanta programu, Nadace rozvoje občanské společnosti, a prověřila organizace a jejich projekty z hlediska transparentnosti, udržitelnosti a dopadu projektů na lokální komunitu. Na základě hodnocení bylo vybráno 270 nejlepších projektů. 

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio