Nadace Krása pomoci podpoří obnovu společenské místnosti

Místo setkávání získá nový lesk

 

Ve společenské místnosti Charitního domova sv. Mikuláše se klienti nescházejí jen při snídani, obědě či večeři. Je to pro klienty zároveň centrum denního života, kde probíhají společné aktivity, kulturní akce, plesy,  nebo se zde klienti potkávají se svými blízkými. Po více než 20 ti letech provozu je původní vybavení ve velmi špatném stavu. Při každodenních činnostech tak neustále narážíme na bariéru tohoto nevhodného prostoru.

Jsme proto moc rádi, že se místnost dočká důkladné obnovy.  A to díky příspěvku Nadace Krása pomoci ve výši 107 tis. Kč, za který nadaci z celého srdce děkujeme. Za příspěvek pořídíme zbrusu nový nábytek, vestavěné skříně, stůl pro realizaci počítačového kroužku pro klienty, stoly. Vhodné uspořádání bude také přinášet úsporu místa a dostatečný manipulační prostor pro personál i klienty domova, ve kterém se budou nejen dobře pohybovat, ale i dobře orientovat. Zároveň proběhne vymalování a další drobné opravy. Pokud vše půjde podle plánu, na konci prázdnin již budou klienti trávit čas v krásné a moderní místnosti. Úžasně se do ní hodí také velká televize a kvalitní kávovar, které klientům věnovali dárci v programu Ježíškova vnoučata. Společně s klienty se už moc těšíme. Budeme tak mít vytvořeny optimální podmínky pro aktivní účast klientů na společenském životě, což je jedna z oblastí, které věnujeme v Domově velkou pozornost. Realizací tohoto projektu nám vznikne prostor, kterému vtiskneme osobitost, zaplníme ho předměty, „nepořádkem“, vznikne skutečný prostor domova.

Nadace Krása pomoci byla založena v roce 2008. Od té doby v rámci grantového řízení rozdělila mezi neziskové organizace pomáhající seniorům více než 32 mil. korun a celkem seniory podpořila částkou přesahující 46 mil. korun. Své poslání popisuje nadace takto: Naší vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Naším posláním je provázet stárnutím. Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro seniory. Naše hlavní hodnoty: pozitivní stárnutí, inovativní postupy, laskavý přístup. Provázíme stárnutím a propojujeme generace.

Více najdete na www.krasapomoci.cz.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio