MUDr. Marie Bartusková převzala ocenění za přínos k rozvoji Charity

Ocenění udělil biskup Martin David

U příležitosti svátku sv. Hedviky biskup Martin David ocenil také MUDr. Marii Bartuskovou z Charity Hlučín. Ocenění udělil na přínos k rozvoji Charity v ostravsko-opavské diecézi.

Paní doktorka je dlouholetou lékařkou Charity Hlučín, ve které působí od roku 1995. Jako garant medicínského oboru se věnovala vzniku a rozvoji terénních služeb. Následně pokračovala péčí o klienty v charitním domově pro seniory sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, kde pro „dobro věci“, jak sama říká, působí dosud s nadšením a láskou.

Její služba lidem je založena nejen na vysoké odbornosti, ale také lidskosti a empatii. V její práci jde vidět, že léčit umí i vlídné slovo a pohlazení. Je velmi angažovaná, umí naslouchat, nabídne možnosti řešení, vše srozumitelně vysvětlí, respektuje přání klienta.

Je úžasným příkladem pro ostatní, a to zejména svou zdvořilostí, empatií, ochotou pomoci a kolegialitou. Svou pracovitostí a nadšením pro pomoc potřebným dokáže paní doktorka strhnout i své okolí.

Pro mnoho klientů byla oporou při jejich odchodu z tohoto světa a pozůstalým pomáhala vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka. Její moudrost, klid a vyrovnanost jsou důležitými pilíři, na kterých stojí charitní pomoc.

Tým Charity Hlučín považuje za velký Boží dar, že může s paní doktorkou spolupracovat.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio