Mimořádné opatření pro návštěvy klientů domova od 17.07.2020

V souvislosti s Mimořádným opatřením č.15/2020 Krajské Hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě ze dne 17.07.2020 návštěvy klientů sociálních služeb jsou i nadále povoleny, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min.2 metry rozestup od klientů popř.personálu zařízení sociální služby.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio