Listopadový sběr šatstva

Ve čtvrtek 22. listopadu při posledním sběru šatstva v tomto roce se sesbíralo 65 velkých igelitových pytlů, 39 malých igelitových pytlů, 25 igelitových tašek a 5 krabic obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio