Kurz bazální stimulace

Díky příspěvku z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme zrealizovali kurz bazální stimulace.

V Charitním domově sv. Mikuláše proběhl kurz bazální stimulace, jehož se zúčastnili pracovníci přímé péče. Na jeho realizaci jsme získali příspěvek z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Díky kurzu, který probíhal 3 dny vždy po 8 hodinách, budeme moci zlepšit kvalitu péče, kterou klientům našeho domova poskytujeme. 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio