Klientům domova slouží nová lůžka s laterálním náklonem

Pomohl grant Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a výtěžek Tříkrálové sbírky

 

Dvě zbrusu nová lůžka za téměř 200 tis. Kč byla v těchto dnech instalována do pokojů v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Speciální lůžka Latera Thema budou sloužit klientům upoutaným na lůžko s neschopností pohybu, kteří mají sníženou plicní kapacitu, což znesnadňuje jejich zapojení do pohybu a jakoukoliv pomoc personálu. Provádění hygieny či polohování představuje pro pracovníky přímé péče extrémní zátěž. Díky laterální náklonu jsou tato lůžka jedinečná a přinášejí mnohostranné využití.

Lůžko s laterálním náklonem výrazně usnadní polohování klienta, zamezí či omezí vznik dekubitů a výrazně usnadní manipulaci s klientem a provádění komplexní péče o něj a zároveň klientovi dopřeje maximální komfort.

S pořízením lůžek pomohl částkou 80 tis. Kč Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který vybral k podpoře náš projekt v programu Senior. Dalších více než 100 tis. Kč bylo použito z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. Výboru dobré vůle i všem dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, srdečně děkujeme.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio