Klíč od Charity Hlučín pro Annu Zajaczovou

Děkujeme za 26 let její služby potřebným

 

Paní Anna Zajaczová obdržela po 26 letech služby potřebným a před nástupem do zaslouženého důchodu symbolický klíč od charitních dveří.

Od roku 1997 byla paní Anna Zajaczová, která pracovala jako pečovatelka v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, duší Charity Hlučín. „Moc si vážíme její obětavé práce a děkujeme jí za 26 let její služby potřebným, protož dennodenně svým pozitivním a citlivým přístupem prokazovala svůj hluboký vztah k bližnímu. V jejím případě bylo charitní poslání s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu každého klienta bezezbytku naplněno,“ říká Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín.

Za její mimořádný přínos k rozvoji Charity v Diecézi ocenil paní Annu Zajaczovou v roce 2021 biskup František Václav Lobkowicz.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio