Ke spokojenému životu patří dobré jídlo

Kvalitní stravování pro seniory podpořila příspěvkem Nadace ČEZ

 

Cílem Charitního domova sv. Mikuláše je, aby se v něm naši klienti cítili jako doma. Jejich spokojenost z velké části určuje také dobré jídlo a kvalita jeho servisu. Na první pohled se může zdát, že zlepšit stravování je velmi jednoduché. Ve skutečnosti to ale znamená úpravu celého systému, změnu myšlení a také zvýšené náklady. Proto jsme k této oblasti přistoupili jako k projektu, jehož cílem jsou spokojení a zdraví klienti. Naši snahu se rozhodla podpořit částkou 100 tis. Kč Nadace ČEZ, která nám přidělila příspěvek v rámci grantového řízení „Neziskovky“.  

Základním kamenem projektu je spolupráce s nutriční specialistkou Bc. Petrou Handlířovou: „Stravování v domovech pro seniory je specifické v mnoha směrech. Kvalitní výživa musí splňovat nejen energetickou hodnotu, ale také organoleptickou – chuť, vůně, vzhled pokrmů. Proto je právě servis stravy nezbytný pro spokojeného strávníka. Zvýšit jeho kvalitu vyžaduje zejména celkovou změnu myšlení a přístupu. Důležité je zapojit také klienty, diskutovat s nimi a brát jejich podněty vážně." 

A co konkrétně se tedy v našem domově mění? „Stravování má stejnou prioritu, jako zdravotní a sociální péče nebo kvalita prostředí. S tím souvisí také to, že má i stejnou podporu. Ať už jde o materiální vybavení, školení pracovníků či vyšší rozpočet na suroviny,“ říká vedoucí domova Ivana Kostková. Jedním dechem dodává, že bez podpory Nadace ČEZ by byl rozjezd mnohem složitější. „Můžeme pracovníkům stravovacího provozu zajistit kvalitní školení, nakoupíme vybavení do kuchyně, můžeme rozvinout spolupráci s nutriční specialistkou. Mám velkou radost, že Nadace ČEZ naši filozofii ocenila tímto příspěvkem a moc za ni děkuji.“  

Důležité je, aby strava podávaná klientům domova byla kvalitní, pestrá, vyvážená a v neposlední řadě chutná. „Chuťové preference klientů se mohou lišit, to je přirozené, zvlášť pokud se jedná o stravu připravovanou dle individuálních diet. Zde vzniká prostor pro komunikaci s klienty. Dostatečná edukace o potřebě daných diet je klíčová pro jejich dodržování.  Z toho důvodu je důležité zaměřit se na všechna denní jídla, tedy i na svačinky. Našim cílem je poskytnou klientům pestrý jídelníček a pokrmy připravovány z kvalitních a čerstvých surovin. Klienti si také s podporou aktivizačního pracovníka připravují vlastní pochutiny, zejména moučníky“ říká Bc. Petra Handlířová a dodává: „Ne nadarmo se říká, že jíme také očima. Proto nesmíme zapomínat na kvalitu servírování, protože kultura stolování, přízdoba na talíři a další „triky“ dokážou zázraky.“  

Věříme, že spoluprací s odborníky, našimi klienty a jejich rodinnými příslušníky se nám bude dařit kvalitu stravování neustále zlepšovat. Protože kvalitní jídlo patří ke spokojenému životu.  

 

O Nadaci ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio