Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko

Charitní sbírka Na vlně pomoci proti bezmoci stále probíhá

Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně finanční pomoc? Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci. V článku naleznete sociální pracovníky, na které se můžete obrátit a podmínky, za nichž vám bude pomoc poskytnuta.

Mezi ohrožené skupiny patří především:

matky a otcové samoživitelé
rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi
lidé, kteří přišli o zaměstnání
lidé s výpadkem okamžitého příjmu
lidé s nízkými příjmy
senioři a osoby se zdravotním postižením

Jak o pomoc požádat

Současní klienti Charity se obrátí na svého sociálního pracovníka. Ostatní mohou kontaktovat tu diecézní Charitu, pod niž územně spadají, kde dostanou kontakt na pracovníka sociální služby v blízkosti jejich bydliště. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinová pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snaha o domluvu s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci ze Sbírky pro Česko.

Forma pomoci

Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady pořízení potřebné věci, může však také jít o finanční dar. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad.

Omezení podpory

Podpora ze sbírky se nebude vztahovat na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na základní zajištění chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti.

Kontakt: Diecézní Charita ostravsko-opavská, mob.: 734 875 532, e-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz, provozní doba po-pá 8-16 hod. 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio