Každý dar je krokem k záchraně

Ostravská stavební společnost HSF System letos opět podpořila Charitní ošetřovatelskou službu Charity Hlučín.

Jednotlivé Charity musí domácí zdravotní péči dotovat z jiných zdrojů, protože financování ze systému veřejného zdravotního pojištění je nedostatečné. Charita Česká republika a další poskytovatelé této služby na neuspokojivé finanční zajištění upozorňují dlouhodobě.

Proto je nezbytné zajistit další finanční zdroje. Každý dar je pak důležitým krokem k tomu, aby charitní zdravotní sestry mohly tuto nenahraditelnou službu dále poskytovat. Pro rodiny nemocných a umírajících lidí je jejich přítomnost nepostradatelná. Jen díky nim mohou pacienti zůstat ve svých domovech obklopeni svými nejbližšími.

V Charitě Hlučín jsme v loňském roce vykonali celkem 17 973 návštěv a ošetřili 627 klientů. Nejmladšímu bylo 30 let, tomu nejstaršímu pak 97 let. Mezi nejčastější úkony patřily převazy, odběry a injekční aplikace. Celá Charita ČR provozuje 87 středisek domácí zdravotní péče, které loni ošetřily 35 732 pacientů.

Ošetřovatelská služba Charity Hlučín zajišťuje odbornou ošetřovatelskou péči klientům v jejich domácím prostředí, kterou provádí registrované zdravotní sestry s praxí. Služba je určena lidem bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitalizace, ale jejich stav vyžaduje kvalifikovanou péči.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio