Hlučínsko opět ukázalo obrovské a štědré tříkrálové srdce

Darovali jste potřebným přes 3,4 mil. Kč. Děkujeme.

 

Obyvatelé hlučínského regionu potvrdili, že solidarita s potřebnými je u nich podstatnou životní hodnotou. V největší tuzemské sbírce svého druhu darovali na Hlučínsku do Tříkrálové sbírky 2024 úžasnou částku 3 442 621 Kč. Jedná se o nejvyšší výnos na Hlučínsku od začátku konání sbírky.

Více než tisícovka koledníků posbírala do tradičních pokladniček ohromných 3 390 281 Kč, zbývající částku 52 340 Kč lidé darovali online. „Největší charitní hodnota je v lidech a na Hlučínsku to platí minimálně dvojnásob. Z celého srdce bych rád poděkoval všem dárcům z Hlučínska, kteří nám opakovaně svojí štědrostí pomáhají naplňovat charitní poslání – pomáhat potřebným a lidem v nouzi,“ uvádí Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín, a dodává: „Vřelé díky patří také všem koledníkům, koordinátorům, farnostem, městům a obcím, bez kterých bychom tuto sbírku nemohli uspořádat.“

Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky zůstane pro projekty na Hlučínsku celkem 2 237 704 Kč. Vykoledovaná částka je stanovena podle předem daného klíče, kdy 65 % darů pomůže na Hlučínsku, 15 % výnosu sbírku využije na své projekty Diecézní Charita Ostravsko-opavská a zbývající částka je určena pro projekty Charity Česká republika, která je organizátorem sbírky. „Darované peníze nám pomohou hlavně s investičními projekty, například s přípravou nové sociálně-terapeutické dílny v Hlučíně, s rekonstrukcí Domova pro seniory v  Ludgeřovicích, nebo u dotačních projektů, které vyžadují naši finanční spoluúčast,“ doplňuje Pavel Sobol. Charita Hlučín poděkuje tříkrálovým koledníkům při tradičním filmovém setkání v kině Bolaticích během dubna 2024.

V Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka Tříkrálové sbírka vynesla rekordních 25,3 mil. Kč. V celé České republice pak lidé darovali celkem 172,57 milionů korun, což je zatím nejvíce v historii. V Tříkrálové sbírce 2023 pomáhalo kolem 70 000 dobrovolníků a štědří obyvatelé přispívali koledníkům do více než 27 600 kasiček. „Za letošní skvělý výsledek patří poděkování mnoha dobrovolníkům, zejména dětem, mládeži a dospělým organizátorům této celostátní sbírky. A také všem štědrým dárcům za jejich příspěvky. Díky tomuto skvělému výsledku budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě jim je výnos Tříkrálové sbírky určen,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku každoročně organizuje.

 

Nezisková organizace Charita Hlučín poskytuje kvalitní sociální a zdravotní služby v regionu Hlučínska od roku 1991. Jako jedna z oblastních Charit patří do struktury Diecézní Charity Ostravsko-opavské a Charity Česká republika, která je největší nestátní poskytovatel zdravotnických a sociálních služeb v České republice.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio