Finanční dar od prezidenta republiky pro Charitu Hlučín

Peníze využijeme na nákup auta pro domácí péči

 

Prezident republiky Petr Pavel rozdělil nevyužité prostředky na volební kampaň mezi sedm organizací včetně Charity Hlučín.

Sociálně, zdravotně a jinak veřejně prospěšné organizace, které sídlí zejména ve strukturálně postižených krajích, obdržely celkem 2 350 000 korun. Každá obdarovaná organizace pak získala stejný finanční díl v hodnotě 335 000 Kč.

Prezident republiky Petr Pavel se již při svých dřívějších návštěvách těchto regionů (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj) zajímal o konkrétní problémy místních občanů, možnosti rozvoje nebo posilování sociální soudržnosti. Pět ze sedmi obdarovaných organizací proto prezident vybral právě z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Této velkorysé finanční podpory si velmi vážíme a z celého srdce za ni děkujeme. Peněžní prostředky použijeme na pořízení nového automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu. Vozidlo budou využívat naše zdravotní sestry k dopravě za nemocnými klienty z Hlučínska. Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje odbornou péči klientům z Hlučínska v jejich domácím prostředí. Služby jako například odběry krve, aplikace inzulínu nebo převazy všech druhů ran poskytují registrované všeobecné sestry.

Povinnost rozdělit přebytečné prostředky z kampaně ukládá prezidentu Zákon o volbě prezidenta republiky; výše prostředků i jejich konkrétní rozdělení je poté zcela na volbě zvoleného prezidenta.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio