Do sociálně-terapeutické dílny dorazila psí návštěva

U prvního setkání byla místostarostka Hlučína Petra Řezáčová

 

Po několika letech se do sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín v Ludgeřovicích vrátili pejsci. Tzv. canisterapie je u klientů velmi oblíbená, a psí návštěva vždy vzbudí radost na tváři klientů. Na první návštěvu čtyřnohých kamarádů po delší pauze se přišla podívat i místostarostka Hlučína Petra Řezáčová: „Do dílny dochází pravidelně občané našeho města, ať už z domácí péče či z domova Fontána. Je úžasné vidět, jak je práce baví a jak se neustále zlepšují. Ostatně jejich výrobky hovoří za všechna slova.“ Město Hlučín na provoz dílny každoročně přispívá z programu na podporu sociálních služeb a projektů. Bez této podpory a dotace Moravskoslezského kraje by byl provoz dílny nemožný.

Do dílny dochází denně 12 klientů, mezi kterými převládají lidé s mentálním postižením. Několik klientů má také duševní onemocnění. Klienti se pod odborným vedením zdokonalují v pracovních činnostech, které jim pak pomáhají při zvládání každodenních činností. Ideální je, když klient po pobytu v dílně získá uplatnění na trhu práce, například v chráněné dílně. I přesto, že klienti dokáží vyrobit nádherné výrobky, produkce není hlavním posláním dílny. „Klienti nemají žádné normy, kolik toho musí denně vyrobit. Důležité je, aby zde našli své místo. Místo, kde oceníme to, co umí a pomůžeme jim rozvinout to, co jim úplně nejde. Snažíme se, aby skrze naše aktivity klienti získávali co největší možné společenské i pracovní uplatnění a stali se tak samostatnější i v běžném životě“, přiblížila hlavní poslání dílny její vedoucí Tereza Kupková, dodala, že vzhledem k zájmu klientů by služba potřebovala dvojnásobnou kapacitu.

Být klientem dílny neznamená věnovat se pouze pracovní činnosti. Pro klienty pořádají pracovníci dílny i další program. Klienti jezdí na cesty za poznáním či kulturou, a nebo dorazí program za nimi do dílny. Jedním z příkladů je právě canisterapie.

„Canisterapie je terapie, při které se využívá pozitivního vlivu psa na psychický i fyzický stav klienta. Pes má uklidňující vliv na hyperaktivní klienty a naopak dokáže přimět k aktivitě ty, kteří nereagují na jiné podněty. Při aktivitách se psy se nenásilnou formou procvičuje hrubá i jemná motorika. Pro některé klienty je komunikace se psem přijatelnější než s druhým člověkem a právě pes se stává určitým komunikačním kanálem mezi klientem a terapeutem,“ přiblížila význam canisterapie terapeutka Šárka Blokeschová.

Ke klientům dílny bude s pejsky docházet pravidelně. Do konce roku se tak klienti dílny mohou těšit na minimálně pět setkání.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio