Děkujeme Základní a mateřské škole Ludgeřovice

Dar pomůže seniorům při rehabilitaci

 

Velké díky patří pedagogům ze Základní a mateřské školy v Ludgeřovicích za finanční dar ve výši 3000 Kč, který jsme v těchto dnech obdrželi. Částku použijeme na pořízení rehabilitačního šlapadla pro klienty Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Velmi si vážíme dlouhodobé skvělé spolupráce s místní základní školou. 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio