Dejte nám hlas

Podpořte náš projekt v programu Deníku a dm drogerie markt

Ve společném programu Deníku a dm drogerie markt s názvem "Propojujeme generace" najdete i projekt Charity Hlučín. Hlasovat pro něj můžete na stránkách Deníku do 1.3. 2020. Děkujeme za váš hlas. 

Hlasovat můžete zde: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/dm-drogerie-domov-senioru-anketa-opavsko.html

Název projektu Charity Hlučín: K rozvoji toho, čeho je zapotřebí, se žádný věk nemůže zdát pozdní.

Popis: Projekt je zaměřen na získání základních dovedností klientů domova pro seniory při práci s osobním počítačem. Za podpory a aktivní účastí žáků 1. stupně Základní školy v Ludgeřovicích pod vedením paní učitelky, získají klienti domova pro seniory povědomí o využít nových technologií. Děti ze ZŠ naučí klienty ovládat PC na základní uživatelské úrovni, schopnost vyhledávat informace, schopnost využívat elektronickou poštu. Z celkového počtu 30 klientů je v domově cca polovina zájemců o tuto aktivitu. Na práci děti poté naváže aktivizační pracovník domova, který bude v činnosti pokračovat a klienty tak podporovat v dalším užívání počítače. Díky těmto znalostem při ovládání PC budou klienti motivování vyhledat si informace o dění v domově i ve světě, rady a návody k posílení motorických dovedností. Nedílnou součástí zdravého společenského začlenění je i kontakt s okolím prostřednictvím sociálních sítí a elektronické pošty.
Zdroj: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/dm-drogerie-domov-senioru-anketa-opavsko.html

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio