Charita pro Libanon: vyhlašujeme sbírku na pomoc Bejrútu

V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Z krizového fondu jsme prozatím uvolnili částku 300 tisíc Kč na bezprostřední pomoc.

Hlavní město země, kterou v posledních desetiletích drtí hluboká hospodářská krize, postihlo po koronavirové epidemii další zdrcující neštěstí v podobě mohutné exploze. Zničené nebo poškozené domy, přeplněné nemocnice a hlavně desítky předčasně ukončených životů – to je bilance prvních hodin, která zdaleka nepostihuje obrovský rozsah katastrofy. Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc strádajícím obyvatelům Bejrútu nazvanou Charita pro Libanon. Jakákoli částka zaslaná na účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 129, může pomoci lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou nebo o obživu.

Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé. Proto věříme, že dokážeme účinně pomoci i nyní. Dokazuje to ostatně částka shromážděná ve prospěch sbírky během prvních dní – k pondělnímu ránu 10. srpna už totiž dosáhla téměř 300 tisíc korun!

Můžete také přispět jednorázovou DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS  CHARITASVET  30,  60 nebo 90

Jakou formu má naše pomoc Libanonu

V úzkém kontaktu s partnerskou Charitou v Libanonu a společně s ostatními evropskými Charitami připravujeme tzv. emergency response, což je konkrétní plán, jak co nejúčinněji pomoci obyvatelům v zasažené oblasti Bejrútu. Jde především o nákup a zajištění základních potravinových a hygienických potřeb, přikrývek či oblečení a zajištění náhradního ubytování, popřípadě se z těchto peněz může hradit i zdravotnický materiál a léky pro zraněné. Celou distribuci budou zajišťovat Charita Libanon a Charita Švýcarsko, která v zemi dlouhodobě působí; přes žádné jiné instituce peníze směřovány nebudou. Režijní náklady nepřesáhnou podle zákona o veřejných sbírkách 5 procent z výnosu.

Jak můžete pomoci vy

Naše sbírka Charita pro Libanon sestává z darů mnoha drobných dárců, kteří pošlou na účet třeba 20 korun, případně pošlou dárcovskou SMS (ta nejnižší je za 30 Kč); když se tyto zdánlivě „malé“ dary sečtou, bývá z toho na konci ohromující suma... Přesto chápeme, že ne každý dobrý člověk disponuje finančními prostředky, které může postrádat, a proto jsme vděčni za každou nabídku. Charita Česká republika bohužel nemá možnost transportovat do Libanonu věcné dary, proto shromažďuje peníze a prostřednictvím partnerských organizací bude financovat pomoc přímo v místě. Pokud chcete nabídnout oblečení, deky a podobně, i tyto dary určitě najdou využití – ovšem doma, v České republice. Můžete zkvalitnit život lidem bez domova, v obtížné situaci, maminkám s dětmi v azylových domech a podobně. Když se obrátíte na nejbližší Charitu v místě vašeho bydliště, určitě vám poradí, jak nejlépe s vaším darem naložit. Adresář Charit najdete na našem webu www.charita.cz.

Za jakoukoli pomoc jménem potřebných z celého srdce děkujeme!

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio