Biografie pomáhá i baví

Metodu prof. Böhma využíváme v domově sv. Mikuláše

 

Velmi důležitou součástí péči o klienty v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích je jejich aktivizace. Abychom dobře pochopili přání, potřeby a zájmy klienta, pracuje aktivizační pracovník s metodou Biografie. Zakladatelem toho modelu je profesor Erwin Böhm.

Biografie člověka vystihuje životní příběh člověka, jeho vyprávěné vzpomínky. Vystihuje i dobu, ve které člověk žil. Pokud chceme pracovat s klientem na individuální úrovni, musíme znát právě i jeho biografii.

Aktivizační pracovník zpracovává s klienty vzpomínkovou knihu „Babička vzpomíná“, prostřednictvím které získáváme informace o jejich životní historii, potřebách, přáních, často doplněné o vlastní fotografie.

Znalost biografie u těchto klientů je významná při péči o klienta také proto, protože on sám někdy už nedokáže říct, co by si přál, co ho trápí, nebo, jak by chtěl trávit svůj volný čas.

Z biografie klienta také vytváříme denní harmonogram, který podporuje klienta v orientaci časem a situací. Tvorba biografie nachází uplatnění při plánování péče o klienta a v rámci aktivizace jde o vhodné naplánování aktivizačních programů.

 

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio