Aktuální situace v provozu našich služeb

Děkujeme za vaši podporu a dary

Našim hlavním cílem je být v době pandemie s našimi klienty i dalšími potřebnými a pomoci jim překonat toto složité období.

Přijali jsme mnoho preventivních opatření, abychom zajistili maximální ochranu našich klientů a pracovníků. Postupujeme dle doporučení a nařízení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Moravskoslezského kraje. Realizaci preventivních opatření věnujeme maximální úsilí a pozornost. Totéž platí o zajišťování dostatečného množství ochranných pomůcek. Situace se stále mění a vyvíjí. Lze však předpokládat, že přísná opatření zavedená v našich službách budou pokračovat a k jejich uvolňování bude docházet v posledních vlnách. Děkujeme vám, že společně s námi tato opatření respektujete.  

Zároveň nám dovolte poděkovat vám za podporu a Vaše modlitby. Děkujeme i za finanční a věcné dary, které nám pomáhají tuto složitou situaci překonat.

 

Aktuálně je provoz služeb následující:  

Terénní služby domácí péče (ošetřovatelská služba, pečovatelská služba, osobní asistence). Služby jsou v provozu s určitými omezeními během nouzového stavu. Prosíme klienty a jejich blízké, aby nenavštěvovali naši kancelář v Hlučíně, ale vyřídili vše po telefonu či e-mailem. Zároveň prosíme o úhradu za placené služby bezhotovostně.

Půjčovna kompenzačních pomůcek. Služba je v provozu s určitými omezeními během nouzového stavu. Prosíme klienty a jejich blízké, aby nenavštěvovali naši kancelář v Hlučíně, ale vyřídili vše po telefonu. Zároveň prosíme o úhradu za placené služby bezhotovostně.

Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. V domově platí zákaz návštěv a zákaz vycházení klientů mimo domov. Blízcí se mohou s klienty spojit prostřednictvím počítače a tabletu. V případě jakýchkoliv dotazů domov nenavštěvujte, ale využijte telefonický kontakt či e-mail.

Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví je dílna uzavřena. V případě jakýchkoliv dotazů využijte telefonický či e-mailový kontakt.

Sběr šatstva. Během nouzového stavu neprobíhá.

Právní poradna. Během nouzového stavu neprobíhá s osobním kontaktem. V v případě potřeby je možný telefonický kontakt s advokátem.

Pokud někdo potřebuje roušku či jakoukoliv další pomoc, s důvěrou se obraťte na naše kontakty v Hlučíně.

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio