Zářijový sběr šatstva

Po dvouměsíční pauze se opět uskutečnil sběr šatstva, a to za velkého zájmu dárců. Sesbíralo se 46 velkých a 10 menších igelitových pytlů, 48 igelitových tašek a 14 krabic nejrůznějšího ošacení. Děkujeme všem dárcům a 12. října pokračujeme.