Jedeme s ONI

Začali jsme v některých našich našich vozidlech využívat ONI systém pro sledování automobilů. Během poměrně krátké doby ho chceme instalovat do všech automobilů. Slibujeme si od tohoto systému snížení administrativy a celkových nákladů, usnadnění plánování tras a možnost mít okamžitý přehled o stavu a poloze našich vozidel. Vzhledem k rozsahu území, které svými službami pokrýváme, najezdíme hodně přes 200 000 km ročně. To je už docela pádný důvod pro optimalizaci provozu.

logo

 

Dotace z Moravskoslezského kraje

Při dotačním řízení v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 jsme uspěli se svým projektem „Hygienicky, esteticky a elektricky – malování pokojů a dokončení obměny polohovacích lůžek v Charitním domově sv. Mikuláše“. Při celkových rozpočtovaných nákladech 121. 000 Kč jsme získali dotaci ve výši 96.000 Kč. Děkujeme!

MSK

Světový den proti násilí na seniorech

Dnes je Světový den proti násilí na seniorech. A zdaleka tím není myšleno jen násilí fyzické. Proti tomuto jevu je potřeba ze všech sil bojovat, ale také se zamyslet nad naším vlastním vztahem k našim rodičům, babičkám, dědečkům, seniorům známým i cizím. Nejsme také někdy nakloněni k ageismu?