Zářijový sběr šatstva

Po několikaměsíční pauze se opět uskutečnil sběr šatstva, a to za velkého zájmu dárců. Sesbíralo se 32 velkých a 20 menších igelitových pytlů, 40 igelitových tašek a 5 krabic nejrůznějšího ošacení. Mezi věcmi se objevil také stan. Děkujeme všem dárcům a 13. října pokračujeme.

Dotace z Moravskoslezského kraje

Získali jsme pro Charitní pečovatelskou službu dotaci ve výši 206 000 Kč z Moravskoslezského kraje, a to z „Programu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016″. Děkujeme!

MSK

Jedeme s ONI

Začali jsme v některých našich našich vozidlech využívat ONI systém pro sledování automobilů. Během poměrně krátké doby ho chceme instalovat do všech automobilů. Slibujeme si od tohoto systému snížení administrativy a celkových nákladů, usnadnění plánování tras a možnost mít okamžitý přehled o stavu a poloze našich vozidel. Vzhledem k rozsahu území, které svými službami pokrýváme, najezdíme hodně přes 200 000 km ročně. To je už docela pádný důvod pro optimalizaci provozu.

logo

 

Dotace z Moravskoslezského kraje

Při dotačním řízení v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 jsme uspěli se svým projektem „Hygienicky, esteticky a elektricky – malování pokojů a dokončení obměny polohovacích lůžek v Charitním domově sv. Mikuláše“. Při celkových rozpočtovaných nákladech 121. 000 Kč jsme získali dotaci ve výši 96.000 Kč. Děkujeme!

MSK