Letošní jarmark se opět vydařil

Jarmark 2016

Domov sv. Mikuláše se letos stal již pojedenácté dějištěm tradičního Jarmarku, který se konal v příjemných vnitřních prostorách celého Domova. Sešlo se na 13 prodejců. Do prodeje se kromě Domova a Sociálně terapeutické dílny Charity zapojili i další prodejci, a to jak tradiční, každoroční, tak i noví. Návštěvníci z řad našich klientů, rodinných příslušníků a široké veřejnosti si zde mohli zakoupit výrobky charitní Sociální terapeutické dílny, perníčky, kosmetiku, knihy, náboženské předměty, ubrusy, háčkované hračky, bižuterii a mnoho dalšího. K dispozici bylo také občerstvení formou kávy, čaje, koláčů… Celý příspěvek

Jarmark 2016

Všechny vás zveme na další ročník našeho (vašeho) jarmarku.

V letošním roce se uskuteční v úterý 6. prosince 2016.

V čase od 14:00 – do 17:00 hod. - v areálu Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Více informací v letáčku.

Těšíme se na vás. Celý příspěvek

Listopadový sběr šatstva

Ve čtvrtek 10. listopadu se konal další pravidelný sběr šatstva. Tentokrát se sesbíralo 28 velkých igelitových pytlů, 25 igelitových tašek, 17 krabic nejrůznějšího ošacení a 1 spací pytel. Všem dárcům děkujeme!

Další termín sběru je ve čtvrtek 8. prosince.

Dotace z Ministerstva zdravotnictví

Získali jsme dotaci 49.000 Kč na nákup dvou koncentrátorů kyslíku a tří aktivních antidekubitních matrací s kompresorem. Tyto pomůcky významným způsobem pomohou našim klientům, kteří zůstávají ve svém domácím prostředí a dochází k nim zdravotní sestry naší ošetřovatelské služby. Celkový rozpočet projektu je 71.000 Kč. Ministerstvu zdravotnictví děkujeme!

logomzrtxt14035-1

Výsledky fotomobilní soutěže „DETAILY PŘÍRODY“

Zveřejňujeme výsledky fotomobilní soutěže „DETAILY PŘÍRODY“ pro tříkrálové koledníky. Fotografie, které přišly, byly bez výjimky hezké, zajímavé a sršely výbornými nápady. Proto rádi oceníme všechny zúčastněné. Přesto jsme se pokusili s pomocí nezávislých hodnotitelů vybrat fotografie, které na nás zapůsobily nejvíce.

Celý příspěvek

Ocenění pro naši kolegyni

Biskup František Václav Lobkowicz ocenil při mši sv. v sobotu 15. října v ostravské katedrále 32 mužů a žen za obětavou a nezištnou službu pro církev. Medaili sv. Hedviky a pamětní list s poděkováním převzali také charitní pracovníci a mezi nimi naše kolegyně paní Anna Postulková. Ta byla oceněna „za přínos ke službě charity v diecézi“. Gratulujeme a připojujeme zdůvodnění ocenění, které zaznělo v katedrále: „Paní Anna Postulková vystudovala obor zdravotní sestry. Nejprve pracovala jako dětská sestra a v roce 1994 přešla do terénní péče do centra léčebné a ošetřovatelské péče Harmonie. Během zaměstnání absolvovala specializační studium v oboru péče o dospělé. V roce 1998 nastoupila do Charity Hlučín jako zdravotní sestra v terénní péči. Po čtyřech letech se stala vrchní sestrou Charitní a ošetřovatelské služby Charity Hlučín. Za jejího působení, v součinnosti s dalšími spolupracovníky, se ošetřovatelská služba charity stala v regionu synonymem spolehlivosti a kvality. Dokladem toho jsou četná poděkování, články v místním tisku i ohlasy rodin a lékařů. Po 18 letech poctivé charitní služby paní Anna odchází do zaslouženého důchodu.“

Ocenění