Červnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 7. června se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 37 velkých igelitových pytlů, 37 malých igelitových pytlů, 23 igelitových tašek, 17 krabic šatstva, 5 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Květnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 10. května se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 31 velkých igelitových pytlů, 36 malých igelitových pytlů, 22 igelitových tašek, 12 krabic šatstva, 6 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Dubnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 12. dubna se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 38 velkých igelitových pytlů, 37 igelitových tašek, 22 krabic šatstva, 13 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Díky grantu začneme používat bazální stimulaci

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se rozhodla podpořit příspěvkem 70 tis. Kč náš projekt Zkvalitnění života seniorů s pomocí bazální stimulace. Osmnáct pracovníků Domova sv. Mikuláše tak projde certifikovaným kurzem a bude techniku bazální stimulace, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka, používat. Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové tak zvýšíme kvalitu našich služeb, což je náš dlouhodobý cíl.

VDV-logo-2017