Prosincový sběr šatstva

Ve čtvrtek 7. prosince se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 37 velkých igelitových pytlů, 32 igelitových tašek, 12 krabic šatstva a 12 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!