Červnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 8. června se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 31 velkých igelitových pytlů, 21 igelitových tašek, 5 krabic šatstva a 7 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!