Březnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 8. března se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 36 velkých igelitových pytlů, 40 igelitových tašek, 10 krabic šatstva, 8 igelitových tašek obuvi a 3 spací pytle. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!