Hlučínské noviny - dobrovolnická pomoc

Skauti potěšili klienty domova

Do Charitního domova dorazili skauti z Ludgeřovic a strávili s našimi klienti příjemné odpoledne.

Ludgeřovický Zpravodaj - kurz bazální stimulace

Hlučínské noviny - Tříkrálová sbírka

Kozmický občasník - terénní služby

Kurz bazální stimulace

Díky příspěvku z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme zrealizovali kurz bazální stimulace.

MF DNES - Tříkrálová sbírka

Šilheřovický Zpravodaj - poděkování

Sběr šatstva 7. června

Ve čtvrtek 7. června můžete od 15:00 opět přinést v Hlučíně (U Bašty 275/3) šatstvo. Sběr bude probíhat do 16:30.

Nové číslo Zpravodaje

Přečtěte si nové číslo Zpravodaje Charity Hlučín

Opravy v dílně

V sociálně terapeutické dílně proběhla generální oprava vodovodních rozvodů.

Deník - Tříkrálová sbírka

Zpravodaj 04/2018

Ludmila Boháčová

Je to právě dvacet let, co vzniklo charitní Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné. Pozvánku na netradiční oslavu tohoto výročí, ale také zajímavý rozhovor s Radanou Plevovou z Občanské poradny o dluzích a oddlužení, i řadu dalších informací.

Ludmila Boháčová 2

Je to právě dvacet let, co vzniklo charitní Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné. Pozvánku na netradiční oslavu tohoto výročí, ale také zajímavý rozhovor s Radanou Plevovou z Občanské poradny o dluzích a oddlužení, i řadu dalších informací.

Zpravodaj 01/2018

Deník - rozhovor

TV Hlučínsko - 10 let dílny

TV Polar - 10 let dílny

Copyright © 2018 Charita Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WebAp | Webové a grafické studio