Výtěžek adventního koncertu

Děkujeme všem návštěvníkům Adventního koncertu v Hlučíně, kteří podpořili naši sociálně terapeutickou dílnu částkou 9.646. Velký dík patří také všem účinkujícím a otci Martinovi.