Únorový sběr šatstva

Ve čtvrtek 8. února se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 34 velkých igelitových pytlů, 30 igelitových tašek, 8 krabic šatstva a 17 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!