Poděkování obci Hať

Obec Hať věnovala našemu Domovu svatého Mikuláše v Ludgeřovicích polovinu výtěžku z dobrovolného vstupného na 20. ročník Setkání chrámových sborů v Hati, který se uskutečnil 8. října 2017. Upřímně děkujeme.