Návštěvy v Charitním domově jsou opět možné

Vzhledem ke klesajícímu počtu nemocných v Moravskoslezském kraji (dle informací Krajské hygienické stanice MS kraje) je od 26.2.2018 odvolán zákaz návštěv v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Doporučujeme nenavštěvovat klienty domova v případě podezření na akutně respirační onemocnění. Děkujeme za pochopení.

Únorový sběr šatstva

Ve čtvrtek 8. února se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 34 velkých igelitových pytlů, 30 igelitových tašek, 8 krabic šatstva a 17 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Kloboukový bál

K tradičním událostem, které se v našem domově konají, patří bezpochyby ples. V letošním roce na něm hrály hlavní roli klobouky. Všem to náramně slušelo, klobouky byly skutečně nádherné. O pestrý program se postaraly děti ze Základní školy v Ludgeřovicích, které pod vedením paní učitelky Fojtíkové pekly fantastické koblížky a všechny klienty pohostily. O výbornou hudbu se postaral pan Višnický. Děkujeme.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vychodili jste nám 10 000 Kč

Projekt Oborové zdravotní pojišťovny Každý krok pomáhá už má v Moravskoslezském kraji výsledky. Děkujeme všem, kteří v posledním měsíci poctivě chodili pro Charitu Hlučín a pomohli nám tak získat 10.000 Kč. Velké poděkování patří samozřejmě také Oborové zdravotní pojišťovně, která je dlouholetým partnerem Charity Hlučín.

Soutěž s OZP_foto

Lidé na Hlučínsku myslí na potřebné. V Tříkrálové sbírce věnovali přes 2 mil. Kč.

Přes tisíc koledníků vyrazilo do ulic 25 měst a obcí na Hlučínsku. Společnými silami vykoledovali rekordní částku, která poprvé v historii sbírky na Hlučínsku překročila hranici 2 mil. Kč. Přesně se podařilo získat 2 232 898 Kč.

Společně jsme prožili krásný tříkrálový víkend. Velké poděkování patří všem, kteří přijali koledníky a svým příspěvkem pomohli potřebným. Velmi si vážíme spolupráce s představiteli měst a obcí, kněžími, zaměstnanci úřadů, koordinátory, vedoucími skupin, koledníky a dalšími podporovateli. Bez jejich nasazení a ochoty pomoci by nebylo možné sbírku uskutečnit. Děkujeme.

Celkové výsledky TKS 2018 dle obcí.pdf-000001