Beseda v Charitním domově sv. Mikuláše

V prostorách našeho Domova se dne 16. srpna uskutečnila velmi zajímavá beseda s paní Šárkou Kuligovou, která k nám zavítala z Knihovny města Ostravy. Pro klienty si připravila téma „Vracíme se do dětství“. Klienti měli možnost poznat historii večerníčků, jejich vznik, druhy, jednotlivé ilustrátory. Shlédli také řadu ukázek. Na závěr měli příležitost vidět a vyzkoušet si, jak to vypadá, když se balí kniha. Děkujeme paní Kuligové za velmi příjemné setkání.

Červnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 8. června se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 31 velkých igelitových pytlů, 21 igelitových tašek, 5 krabic šatstva a 7 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!