O nás

Charita Hlučín patří mezi základní složky Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO), která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří Charitu Česká republika. Charita Česká republika je účelovým zařízením římskokatolické církve.

Charita Hlučín byla zřízena jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného arcibiskupem olomouckým dne 27. 5. 1991 ve smyslu CIC kan. 114, §3.

Charitě Hlučín byla Ministerstvem kultury ČR delegována právní subjektivita dne 1. 7. 1994.

Statutárním orgánem Charity Hlučín je ředitel, od 1. května 2017 jmenován Pavel Sobol.

Rada Charity Hlučín
Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M.
Mgr. Lukáš Hrubý
P. Mgr. Petr Huvar

Supervizor

……………………………………………

Aktuální počet zaměstnanců: 50

Poslání Charity Hlučín
Posláním Charity Hlučín je poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Všechny služby poskytujeme s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu každého klienta, bez rozdílu náboženské, rasové či politické příslušnosti.

Přehled jednotlivých středisek a projektů

Terénní služby

  • Charitní ošetřovatelská služba v rodinách (CHOS)
  • Charitní pečovatelská služba v rodinách (CHPS)
  • Charitní asistenční služba (CHAS)

Pobytové služby

  • Charitní domov svatého Mikuláše – domov pro seniory (DSVM)

Ambulantní služby

  • Sociálně terapeutická dílna (STD)

Doplňkové služby a projekty

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Zprostředkování bezplatného právního poradenství
  • Tříkrálová sbírka (TKS)
  • Sběr a distribuce šatstva a obuvi – humanitární pomoc
  • Ve spolupráci s MěÚ Hlučín nabídka sociálního zázemí pro lidi bez domova