Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna čerpá v roce 2017 dotaci ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

MSK

Adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí: Mgr. Kateřina Wojtas
Zástupce vedoucího: Monika Mikušová
E-mail: dilna@charitahlucin.cz
Telefon: 595 053 929, 603 502 618

Kde nás najdete: MAPA


Zvětšit mapu

 

Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice je zařízeni sociálních služeb provozované podle § 67, zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Komu pomáháme?
Služba sociálně terapeutické dílny je nabízena osobám ve věku 15 – 64 let, které z důvodu svého handicapu nenašli své uplatnění na otevřeném, ani chráněném trhu práce. Jsou to lidé s mentálním i tělesným postižením, s duševním onemocněním, lidé po úraze, kteří jsou připoutáni na invalidní vozík a také ti, kteří jsou v důsledku svého postižení ohroženi sociálním vyloučením.

Dále těm lidem, kteří se z důvodu svého zhoršení zdravotního stavu dostali do těžké psychické, či životní situace a jsou v důsledku toho ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt s běžným prostředím.

Služba je poskytována zdarma!
Hradí se pouze strava, která je volitelnou součástí poskytovaných služeb.

Kdy a kde?
Služba je poskytována v prostorách Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích (přízemí budovy „A“), a to každý všední den od 7 do 15 hodin.

Co nabízíme?
V našich dílnách nabízíme klientům účast zejména na těchto činnostech:

  • keramická výroba
  • šicí výroba
  • výroba papírových přáníček
  • výroba ozdob z korálků
  • domácí práce, aj.

Součástí služby sociálně terapeutické dílny může být dle přání klienta také nácvik základních dovedností, jako je oblékání, osobní hygiena nebo další sebeobslužné činnosti.

Poslání služby
Posláním Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením při upevňování pracovních návyků a dovedností. Poskytujeme klientům podporu při prosazování a naplňování práva žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný život ve společnosti, s odpovídajícím dílem zodpovědnosti za sebe, své jednání a svobodné rozhodování.

Cíle služby:

  • poskytovat 12 osobám se zdravotním postižením služby Sociálně terapeutické dílny dle zákona č. 108/2006 Sb., které jsou cíleně přizpůsobeny oprávněným individuálním potřebám každého klienta
  • v co největší míře rozvíjet a udržovat sociální a pracovní návyky klientů, které napomáhají komplexnímu osobnímu růstu každého klienta
  • poskytováním dlouhodobé podpory pomáhat klientům v navazování, udržování a rozvíjení kontaktů s přirozeným sociálním prostředím a eliminovat tak hrozící sociální vyloučení
  • klienty podporovat v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností s důrazem na pracovní, sociální a komunikační dovednosti
  • posilovat zdravé sebevědomí klientů, osobní rozvoj formou aktuálních individuálních plánů

Pokud znáte někoho, o kom si myslíte, že by mu naše služba mohla pomoci plněji prožívat život, neváhejte a dejte mu o nás vědět!

 Ukázky výrobků našich klientů:

Květináče - ilustrační foto  Misky - ilustrační foto

Hračky - ilustrační foto  Náramky - ilustrační obrázek

Pokud máte zájem o kterýkoliv náš výrobek, prosíme, přijďte se osobně domluvit na jeho velikosti a provedení. Najdete nás v Charitním domově sv. Mikuláše, na adrese Hlučínská 1330/7a v Ludgeřovicích. Jsme zde každý všední den od 7.00 do 14.00 hodin. Fotografie výrobků jsou pouze ukázkami práce našich klientů. Vzhledem k tomu, že jsme sociálně terapeutická dílna, nejsme tak flexibilní a rychlí jako chráněné dílny, případně klasické tvůrčí dílny. V prvé řadě je naším cílem práce s klienty a jejich rozvoj, ne práce na výrobcích. Proto jsou dodací lhůty – zvláště keramiky – poněkud delší. To je další důvod, proč je důležitá osobní domluva na vaší představě a našich možnostech.

 

Stažení dokumentů