Právní poradna

Charita Hlučín nabízí zprostředkování právní pomoci, a to formou bezplatné právní poradny Mgr. Karin Kulčárové. Poradna bude otevřena každý 1. pátek v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin v sídle Charity Hlučín na ulici U Bašty 275 v Hlučíně. Tato právní poradna není sociální službou a je provozována na základě spolupráce s advokátkou Mgr. Karin Kulčárovou, advokátem zapsaným v České advokátní komoře pod číslem 13110. V případě dalších dotazů volejte na telefon 595 043 275.

K návštěvě je potřeba předem se objednat na e-mailové adrese sekretariat@charitahlucin.cz a stručně zde také popsat daný problém. Podrobnosti o způsobu objednání, poradenství a oblastech práva, kterými se poradna zabývá, jsou uvedeny v PROVOZNÍM ŘÁDU, kterému, prosím, věnujte svou pozornost! Provozní řád naleznete na www.charitahlucin.cz .

 

Stažení dokumentů: