Pečovatelská služba

Pečovatelská služba čerpá v roce 2017 dotaci ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

Adresa: U Bašty 275, 748 01 Hlučín
Vedoucí: Andrea Strachotová, DiS.
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
Telefon: 595 042 368, 603 502 753

Kde nás najdete:


Zvětšit mapu

Charitní pečovatelská služba je veřejnou službou a veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet každý občan.

Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních či městských úřadů nebo nemocnic. Tato služba je hrazena klientem dle platného ceníku pečovatelských služeb. Naší snahou je pomoci lidem zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších, rodiny a přátel.

Poslání

Naším hlavním posláním je umožnit svou podporou a pomocí seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat doma, v jejich domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších.

Cíle služby

 • Zvyšovat soběstačnost a samostatnost jednotlivých klientů služeb.
 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů, poskytovat jim informace o místních institucích, využívání jejich služeb, podporovat je v podílení se na společenském životě.
 • Podpořit rodinné příslušníky v jejich péči o své blízké, pomoci jim vytvořit dobrou atmosféru v rodině a tak předejít sociální hospitalizaci.
 • V neposlední řadě poskytujeme fyzickou i psychickou pomoc a podporu klientům v posledních chvílích života a jejich blízkým pomoc vyrovnat se s touto tíživou situací.

Principy a zásady poskytování služby

 • Pracovníci poskytují služby v souladu s písemně zpracovanou metodikou, kterou znají a dodržují, v souladu s posláním a stanovami Charity Hlučín.
 • Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná.
 • Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce.
 • Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a asistenční službou.
 • Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou.

Cílová skupina (pro koho je naše služba určena)

Klienty pečovatelské služby jsou lidé, kteří jsou schopni i přes své zdravotní obtíže zůstat v domácím prostředí a potřebují naši pomoc. Jedná se o dospělé osoby především s tělesným nebo zdravotním postižením ve věku 27 až 64 let, mladší seniory od 65 do 80 let a starší seniory nad 80 let věku.

V rámci pečovatelské služby poskytujeme služby vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • dovoz nebo donášku oběda
 • nákupy a pochůzky
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc a podporu při podávání jídla a pití
 • běžné práce spojené s údržbou domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • další služby dle individuálních potřeb uživatelů

Fakultativní služby:

 • zapůjčení jídlonosičů

Nabízíme také bezplatné základní sociální poradenství!

Stažení dokumentů:

Leták - strana 1 Leták - strana 2