Kvalita našich služeb

Vážení návštěvníci našich webových stránek!

V Charitě Hlučín jsme přesvědčeni, že přístup ke každému člověku jako k individualitě, která má svou nezpochybnitelnou důstojnost, má být v sociálních službách, ale i ve zdravotnictví a v dalších pomáhajících profesích, samozřejmostí. Odmítáme, že se jedná o frázi či zažité klišé. Odbornost ani zdaleka nestačí. Jen tehdy, je-li v našem jednání přítomna i lidskost, porozumění a respekt ke druhému, můžeme hovořit o kvalitní službě.

Každý je však omylný a ne vždy je naše péče dokonalá. Abychom mohli své omyly a chyby napravit, potřebujeme o nich vědět. Jen tak můžeme být stále lepší v tom, co děláme. Na této stránce proto naleznete informace o možnostech, jak nám sdělit, co si o naší práci a její kvalitě myslíte vy, vaši příbuzní či známí. Služby přece neposkytujeme kvůli nějakým inspektorům či kontrolám, ale především kvůli našim klientům. Jediným skutečným měřítkem kvality je konkrétní spokojený člověk.

Sdělte svůj názor hned a tady

Pokud jste se při kontaktu s některou z našich služeb či některým z našich zaměstnanců setkali s něčím skutečně chvályhodným, nebo naopak s něčím odsouzeníhodným, můžete nám to sdělit prostřednictvím WEBOVÉHO FORMULÁŘE na tomto místě. Můžete tak učinit zcela anonymně. Přístup k výsledkům má pouze ředitel organizace, aby na ně mohl patřičně reagovat.

Schránka důvěry

Schránka důvěry, která je umístěna u vchodu do našeho sídla na adrese U Bašty 275/3 v Hlučíně, je vybírána vždy 1x týdně ředitelem v doprovodu další osoby. Do schránky lze vhodit negativní i pozitivní vzkazy či anonymní stížnosti. Nebude-li stížnost anonymní, bude na ni do 30 dní odpovězeno konkrétnímu stěžovateli. Bude-li stížnost anonymní, bude rovněž do 30 dní prošetřena a budou přijata příslušná opatření.

Telefon, e-mail, pošta, osobně

Rádi samozřejmě uvítáme i vaše názory předané některou z „klasických“ cest. Každá ze služeb má stanoven svůj způsob podávání stížností dle standardů kvality. Je-li pro to závažný důvod, nebo klient nemá jinou příležitost, může se samozřejmě obrátit přímo na ředitele Charity Hlučín. Všechny dostupné kontakty jsou uvedeny v sekci KONTAKTY.

 

Nebojte se říci svůj názor! Děkujeme.

Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín