Charitní domov sv. Mikuláše – domov pro seniory

Charitní domov sv. Mikuláše čerpá v roce 2017 dotaci ze státního rozpočtu, která mu byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

Adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí domova: Mgr. Ivana Kostková, DiS.
E-mail: ivana.kostkova@charitahlucin.cz
Telefon: 595 020 562, 603 501 993
Mobil (24 hodin denně): 739 964 175

Zástupce vedoucí domova a sociální pracovník: Mgr. Sylvie Vaňková
Telefon: 595 020 550
Mobil: 732 444 543
E-mail: sylvie.vankova@charitahlucin.cz

Kde nás najdete: MAPA


Zvětšit mapu

Charitní Domov sv. Mikuláše usiluje o to, aby v něm nalezli svůj nový domov senioři, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Mohou zde prožít své stáří obklopeni laskavou péčí, zajišťující jejich potřeby, ale zároveň stáří svobodné a aktivní, prožívané v úzkém kontaktu s rodinou i vrstevníky.

Poslání

Charitní Domov sv. Mikuláše, Domov pro seniory v Ludgeřovicích je zařízením Charity Hlučín, jejímž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Hlavním programem naší sociální služby je poskytování pobytové služby seniorům od 60 let věku. Naše služba poskytuje radu, podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou již nezvládnou řešit vlastními silami. Jedná se zejména o trvalou pomoc osamoceným a sociálně potřebným seniorům, kteří nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí bez pomoci jiné osoby. Poskytujeme služby od jednoduchých úkonů podpory a péče až po komplexní péči. Služby se snažíme poskytovat tak, abychom podporovali samostatnost a soběstačnost klientů.

Usilujeme o vytvoření podmínek pro spokojený a důstojný život klientů v příjemném domácím prostředí a o zajištění maximální míry jejich osobní svobody, a to jak přístupem personálu Domova, tak aktivní spoluprací s rodinami klientů a širokou veřejností. Na poskytování služby se podílí tým odborně proškolených pracovníků, kteří musí splňovat požadované osobnostní a morální předpoklady.

Naše služba spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla. Dále v zajištění ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou. Zajišťujeme přístup k lékařským a veřejným službám v obci a kraji. Nezbytnou součástí života klientů je možnost využívat také služby duchovního. Svým přístupem se také snažíme o citlivé doprovázení klientů, když se loučí se světem. Motivací zaměstnanců je vykonávání užitečné a smysluplné práce v přátelském kolektivu a především spokojený klient.

Naše motto: „DOMOV JE MÍSTO, KDE VÁS MAJÍ RÁDI A DĚLAJÍ VŠECHNO PRO TO, ABYSTE BYLI SPOKOJENI.“

Cíle služby

Strategické cíle

 • Zvyšovat kvalitu poskytované péče
 • Vzdělávat zaměstnance
 • Efektivně čerpat granty a dotace na průběžné vylepšování prostředí
 • Podporovat dobrovolnictví
 • Spolupracovat s rodinami klientů a institucemi
 • Neustále pracovat na dobrém jménu Charity Hlučín a DSVM

Cíle služby

 • Zachovat či zvyšovat stávající soběstačnosti klientů
 • Rozvíjet uspokojování individuálních potřeb klientů

Okruh osob, kterým je služba určena

Domov pro seniory v Ludgeřovicích poskytuje služby seniorům od 60 let.
Poskytujeme podporu a  pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, osamělost, snížení soběstačnosti, zdravotní postižení, sociálně znevýhodňující prostředí a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Lidem, o které se rodina nemůže či neumí postarat.

Zásady poskytování sociální služby

 • Sociální služby jsou poskytovány vždy v zájmu klientů a je postupováno podle písemně definovaných Standardů kvality sociálních služeb.
 • Klienti žijí svým způsobem života, který by se měl v co největší míře blížit způsobu života jejich vrstevníků v domácím prostředí.
 • Klienti jednají na základě vlastního rozhodnutí, sami rozhodují, které služby jsou pro ně důležité, a které služby chtějí využívat.
 • Personál respektuje vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jedná s klientem s respektem ke všem jeho lidským právům.
 • Personál pracuje na principu individuálního plánování služby s klientem a individuálním přístupem se snaží podporovat rozvoj soběstačnosti a pozitivní myšlení klientů.
 • Klienti se mohou zapojit do místní komunity a využívat aktivity podle svých zájmů a schopností. Mají také možnost se zapojit do různých aktivit a společenského života obce a využívat veřejné služby v obci.
 • DSVM je zařízením Římskokatolické církve. Klienti jsou přijímáni bez rozdílu vyznání.
 • Klienti a také pracovní kolektiv vítají a jsou vděčni za zájem rodin a blízkých osob klientů a velmi si cení spolupráce a pomoci při péči o jejich příbuzné.

Dokumenty ke stažení:

Informační leták

  Leták_2

Prohlédněte si domov

Exteriér

Kaple

 Vestibuly