Asistenční služba

Asistenční služba čerpá v roce 2017 dotaci ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

MSK

Adresa: U Bašty 275, 748 01 Hlučín
Vedoucí: Andrea Strachotová, DiS.
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
Telefon: 595 042 368, 603 502 753

Kde nás najdete:

Zvětšit mapu

Charitní asistenční služba je veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet každý občan. Je poskytována asistentkou, která se snaží umožnit svou podporou a pomocí klientům se sníženou soběstačností plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí.

Služba je hrazena klientem dle platného ceníku asistenčních služeb.

Naším hlavním posláním je udržet, případně zvýšit soběstačnost a samostatnost jednotlivých klientů, pomoci jim zachovat si vlastní životní styl.

Asistenční služba je službou terénní, je tudíž poskytována v domácnostech a jiném přirozeném prostředí uživatelů.

Základní činnosti asistenční služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina (pro koho je naše služba určena):

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, k níž došlo v důsledku vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Často navíc tito lidé nejsou schopni v plném rozsahu zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, s naší pomocí však zvládají žít dále ve vlastním bytě, vlastní domácnosti, uprostřed svých známých a přátel.

Věková kategorie klientů: bez omezení věku

Cíle služby

 • Zajistit klientům služby plnohodnotné prožívání života ve vlastním domácím prostředí, pomoci jim zachovat si vlastní životní styl.
 • Zvyšovat soběstačnost a samostatnost jednotlivých klientů.
 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů, poskytovat jim informace o místních institucích, využívání jejich služeb, podporovat je v podílení se na společenském životě.
 • Podpořit rodinné příslušníky v jejich péči o své blízké, pomoci jim vytvořit dobrou atmosféru v rodině a tak předejít sociální hospitalizaci.

 Principy a zásady poskytování služby

 • Pracovníci poskytují služby v souladu s písemně zpracovanou metodikou, kterou znají a dodržují, v souladu s posláním a stanovami Charity Hlučín.
 • Charitní asistenční služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná.
 • Charitní asistenční služba respektuje důstojnost a práva člověka.
 • Charitní asistenční služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a pečovatelskou službou.
 • Charitní asistenční služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou.

Osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny v rozmezí od 8 do 20 hodin a dále dle dohody se zájemcem (i o víkendech).

Provádíme samozřejmě také bezplatné základní sociální poradenství.

Stažení dokumentů:

 •