Osobní asistence

Osobní asistence čerpá v roce 2017 dotaci ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Děkujeme!

MSK

Adresa: U Bašty 275, 748 01 Hlučín
Vedoucí: Andrea Strachotová, DiS.
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
Telefon: 595 042 368, 603 502 753

Kde nás najdete:

Zvětšit mapu

Osobní asistence je veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet každý občan. Je poskytována asistentkou, která se snaží umožnit svou podporou a pomocí klientům se sníženou soběstačností plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence je souborem činností a zároveň poskytuje morální podporu klientům.

Služba je hrazena klientem dle platného ceníku osobní asistence.

Naším hlavním posláním je udržet, případně zvýšit soběstačnost a samostatnost jednotlivých klientů, pomoci jim zachovat si vlastní životní styl.

Osobní asistence je službou terénní, je tudíž poskytována v domácnostech a jiném přirozeném prostředí klientů.

Základní činnosti osobní asistence:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina (pro koho je naše služba určena):

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, k níž došlo v důsledku vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Často navíc tito lidé nejsou schopni v plném rozsahu zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, s naší pomocí však zvládají žít dále ve vlastním bytě, vlastní domácnosti, uprostřed svých známých a přátel.

Věková kategorie klientů: bez omezení věku

Cíle služby

 • umožnit klientovi služby žít v jeho domácím prostředí
 • podpořit klienta při rozvíjení nebo zachování soběstačnosti a samostatnosti
 • podpořit klienta v podílení se na společenském životě, v realizaci jeho zájmů a potřeb
 • umožnit zvládnout běžné každodenní činnosti a dovednosti v rozsahu možností klienta
 • podpořit rodinné příslušníky v jejich péči o své blízké, pomoci jim vytvořit dobrou atmosféru v rodině a tak předejít sociálnímu vyloučení

 Zásady poskytování služby

 • Individuálnost – individuální přístup ke klientovi
 • Profesionalita – pracovníci jsou proškolováni a jejich přístup je profesionální
 • Pružnost – snažíme se reagovat na aktuální potřeby klienta
 • Nestrannost – rovný přístup ke všem klientům
 • Integrace – podporujeme klienta v setrvání v přirozeném prostředí
 • Respektování klienta – respektujeme klientovo rozhodování a svobodnou vůli
 • Spolupráce – vzájemná spolupráce a komunikace

Osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny v rozmezí od 8 do 20 hodin a dále dle dohody se zájemcem (i o víkendech).

Provádíme samozřejmě také bezplatné základní sociální poradenství.

Stažení dokumentů:

 •