Naše dílna oslavila 10 let

V roce 2007 přivítala naše charitní Sociálně terapeutická dílna v Ludgeřovicích první klienty. Již 10 let v ní pomáháme handicapovaným získat důležité dovednosti, které jim pomáhají být v životě samostatnější. Výročí dílny si společně s námi přišli připomenout starosta Hlučína Pavel Paschek, starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Jan Larisch a další partneři a podporovatelé dílny. Všichni hosté zanechali v dílně otisk své ruky v keramické hlíně, ze které vznikne velké slunce – znak naší dílny. Za to, že dílna může stále pomáhat handicapovaným vděčíme Moravskoslezskému kraji, městu Hlučín, obci Ludgeřovice a dalším partnerům. Všem upřímně děkujeme.

IMG_5012