Listopadový sběr šatstva

Ve čtvrtek 9. listopadu se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 48 velkých igelitových pytlů, 46 igelitových tašek, 6 krabic šatstva a 10 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!