Květnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 11. května se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 30 velkých igelitových pytlů, 20 igelitových tašek, 7 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!