Květnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 10. května se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 31 velkých igelitových pytlů, 36 malých igelitových pytlů, 22 igelitových tašek, 12 krabic šatstva, 6 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!