Dubnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 12. dubna se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 38 velkých igelitových pytlů, 37 igelitových tašek, 22 krabic šatstva, 13 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!