Červnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 7. června se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 37 velkých igelitových pytlů, 37 malých igelitových pytlů, 23 igelitových tašek, 17 krabic šatstva, 5 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!