Canisterapie pro seniory

Dne 5. září 2017 byla v Charitním domově sv. Mikuláše zahájena canisterapie, kterou si klienti již dlouhou dobu přáli. Canisterapií rozumíme léčebný kontakt pejska s člověkem.

Společnost dvou pejsků v domově byla velmi vítaná. Klienti měli cvičené psy přímo v posteli a mohli je tak lépe vnímat a hladit. Někteří z klientů byli z jejich přítomnosti zprvu nejistí, což je při první návštěvě normální. Po chvíli však již pejsci vykouzlili řadu úsměvů a dobrou náladu.

Canisterapii máme díky projektu „Plníme přání seniorů“ společnosti Sodexo. Na webových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz probíhala na jaře tohoto roku veřejná sbírka, přičemž celkový příspěvek dárců společnost Sodexo zdvojnásobila. Pro náš Domov byla vybrána částka 6 000 Kč, což nám udělalo obrovskou radost.

Canisterapie bude probíhat pravidelně co čtrnáct dní a to až do prosince tohoto roku pod vedením paní Blokešové a to individuálně i skupinově. Těšíme se na příští návštěvu pejsků, která proběhne 19. září 2017.

„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností.“
Lord Byron

OLYMPUS DIGITAL CAMERA