Archiv autora: Vojtěch Matušinec

Lidé věnovali v Hlučíně 761 kg potravin pro lidi v nouzi

Obrovský kus solidarity projevili lidé v Hlučíně v sobotu 11. listopadu. V rámci Národní potravinové sbírky věnovali neuvěřitelných 761 kg potravin a drogistického zboží. Koordinaci sbírky, která probíhala celý den v prodejně Billa, měla na starost naše Charita.  Děkujeme všem, kdo přispěli.

Ačkoliv je Národní potravinová sbírka celostátním projektem, potraviny vybrané v Hlučíně zůstanou v našem regionu. Charita Hlučín je použije pro lidi bez domova, kteří navštěvují sprchu v areálu Technických služeb. Desítky plných krabic pak zamířily do azylových domů v nejbližším okolí.

Sbírka by se neobešla bez pomoci dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu rozdávali letáky při vstupu do prodejny a následně evidovali a balili potraviny. Celkem nás bylo v akci 28. Za Charitu Hlučín se dobrovolnicky zapojilo 7 zaměstnanců a přihlásilo se dalších 21 dobrovolníků. Z toho 14 přišlo z Gymnázia Josefa Kainara. Vážíme si účasti paní místostarostky Blanky Kotrlové i dalších, kteří obětovali svůj volný čas pomoci druhým. Prožili jsme společně den naplněný službě těm, kteří v životě neměli tolik štěstí.

Celkově se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo v celé ČR 354 tun potravin a 33 tun drogistického zboží. Zapojilo se 750 prodejen a přes 4 tis. dobrovolníků. Záštitu nad letošní sbírkou převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Hlučín IHlučín IIHlučín IIIHlučín IV

Moravskoslezský kraj podpoří projekt Charity Hlučín

Bezpečně a bez bariér. Tento projekt Charity Hlučín podpoří Moravskoslezský kraj z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

Díky projektu dojde k zajištění bezpečnosti klientů a zaměstnanců domova. Oprava vstupních dveří zajistí vstup do domova přes posuvné dveře. Díky opravě výtahu, kterou vyžaduje zjištění inspekční prohlídky a odborné prohlídky, dojde k zajištění funkčnosti výtahu na několik dalších let. Funkční výtah je pro domov klíčovou záležitostí. Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu tohoto potřebného projektu.

logo_msk

Poděkování obci Hať

Obec Hať věnovala našemu Domovu svatého Mikuláše v Ludgeřovicích polovinu výtěžku z dobrovolného vstupného na 20. ročník Setkání chrámových sborů v Hati, který se uskutečnil 8. října 2017. Upřímně děkujeme.

Listopadový sběr šatstva

Ve čtvrtek 9. listopadu se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 48 velkých igelitových pytlů, 46 igelitových tašek, 6 krabic šatstva a 10 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Věnujte potraviny potřebným

Již tuto sobotu 11. listopadu proběhne v prodejně Billa v Hlučíně od 8:00 do 20:00 hod. Národní potravinová sbírka, kterou bude na místě zajišťovat naše Charita. Každý bude mít příležitost věnovat něco ze svého nákupu na pomoc lidem v nouzi.

Na místě nám bude se zajištěním sbírky pomáhat přes 20 dobrovolníků. Moc děkujeme za pomoc Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně, jehož studenti tvoří více než polovinu dobrovolníků. Děkujeme také městu Hlučín, které bude mezi dobrovolníky zastupovat paní místostarostka Blanka Kotrlová, farnosti Hlučín a dalším farnostem na Hlučínsku.

Těšíme se na Vás v sobotu v Bille v Hlučíně.

23004818_1832187226810701_1613739947940874927_o