Archiv autora: Vojtěch Matušinec

Říjnový sběr šatstva

Ve čtvrtek 12. října se při pravidelném sběru šatstva sesbíralo 32 velkých igelitových pytlů, 32 igelitových tašek, 10 krabic šatstva a 8 igelitových tašek obuvi. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Naše dílna oslavila 10 let

V roce 2007 přivítala naše charitní Sociálně terapeutická dílna v Ludgeřovicích první klienty. Již 10 let v ní pomáháme handicapovaným získat důležité dovednosti, které jim pomáhají být v životě samostatnější. Výročí dílny si společně s námi přišli připomenout starosta Hlučína Pavel Paschek, starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Jan Larisch a další partneři a podporovatelé dílny. Všichni hosté zanechali v dílně otisk své ruky v keramické hlíně, ze které vznikne velké slunce – znak naší dílny. Za to, že dílna může stále pomáhat handicapovaným vděčíme Moravskoslezskému kraji, městu Hlučín, obci Ludgeřovice a dalším partnerům. Všem upřímně děkujeme.

IMG_5012

Získali jsme dar od společnosti HSF System

Ostravská stavební společnost HSF System nám darovala 50 000 Kč. Získané finanční prostředky použijeme na zlepšení prezentace našich služeb prostřednictvím webových stránek, charitního zpravodaje nebo informačních letáků a panelů. Obchodní ředitel společnosti HSF System Tomáš Hess ke spolupráci uvedl: „Jsme ryze česká stavební společnost, která již 15 let realizuje generální dodávky staveb pro přední české i zahraniční investory. Nežijeme pouze v „průmyslových zónách“, které pomáháme rozvíjet, ale snažíme se aktivně a dlouhodobě pomáhat našemu okolí a potřebným.“

HSF_logo

Zářijový sběr šatstva

Po dvouměsíční pauze se opět uskutečnil sběr šatstva, a to za velkého zájmu dárců. Sesbíralo se 46 velkých a 10 menších igelitových pytlů, 48 igelitových tašek a 14 krabic nejrůznějšího ošacení. Děkujeme všem dárcům a 12. října pokračujeme.

Ze Zlatého koláče máme zlato

Naše Charita se letos poprvé zúčastnila v rámci Hlučínského Krmáše a Festivalu ohňostrojů v Hlučíně soutěže „O zlatý koláč 2017“. Již VI. ročník akce probíhal v sobotu 2. září v areálu Hlučínského jezera. Organizátorem soutěže byla Místní akční skupina Hlučínsko z.s. za podpory organizace Sport a kultura Hlučín.

S velkou pomocí paní Fojtíkové, dcery klientky našeho Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, se nám podařilo získat 1. místo v nejdůležitější kategorii, což byla nejlepší chuť a vzhled soutěžních koláčů. Výhrou byly věcné ceny, výborný dort a také diplom.

Soutěžilo celkem 7 amatérských týmů z Opavska, Hlučínska a blízkého okolí. Každý tým upekl 80 koláčů s různými variantami náplní. Náš tým upekl koláče s náplní tvarohovou, makovou, jablkovou a ořechovou. Nutno podotknout – nic nezbylo.

21397332_884605761702677_1064049623_n 21363001_884605798369340_1414145668_n Diplom . porota - Charita Hlučín.pdf-000001

Canisterapie pro seniory

Dne 5. září 2017 byla v Charitním domově sv. Mikuláše zahájena canisterapie, kterou si klienti již dlouhou dobu přáli. Canisterapií rozumíme léčebný kontakt pejska s člověkem.

Společnost dvou pejsků v domově byla velmi vítaná. Klienti měli cvičené psy přímo v posteli a mohli je tak lépe vnímat a hladit. Někteří z klientů byli z jejich přítomnosti zprvu nejistí, což je při první návštěvě normální. Po chvíli však již pejsci vykouzlili řadu úsměvů a dobrou náladu.

Canisterapii máme díky projektu „Plníme přání seniorů“ společnosti Sodexo. Na webových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz probíhala na jaře tohoto roku veřejná sbírka, přičemž celkový příspěvek dárců společnost Sodexo zdvojnásobila. Pro náš Domov byla vybrána částka 6 000 Kč, což nám udělalo obrovskou radost.

Canisterapie bude probíhat pravidelně co čtrnáct dní a to až do prosince tohoto roku pod vedením paní Blokešové a to individuálně i skupinově. Těšíme se na příští návštěvu pejsků, která proběhne 19. září 2017.

„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností.“
Lord Byron

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bezplatná právní poradna

Po prázdninové přestávce obnovujeme bezplatnou právní poradnu.
Termín:  pátek 8. září od 15:00 do 17:00 hodin
Objednávat se můžete už nyní na tel. čísle 595 043 275, nebo osobně v sídle Charity Hlučín.